Borat Subsequent Moviefilm โบแรต 2 สินบนสะท้านโลก (2020)

ภาพยนตร์ต่อจากเรื่องตลกปี 2006 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยในชีวิตจริงของนักข่าวโทรทัศน์ชาวคาซัคที่สวมบทบาทชื่อ Borat

แนะนำสำหรับคุณ