Chat with us, powered by LiveChat

Code Name Banshee (2022)

สัญญาณเรียกขาน Banshee เป็นที่รู้จักกันดีในโลกของนักฆ่ามืออาชีพ: Delilah อดีตสายลับ CIA อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาซึ่งหลังจากการตายของพ่อของเธอเลือกเส้นทางของทหารรับจ้าง หลายปีหลังจากการสูญเสียเธอเธอ จะต้องขอความช่วยเหลือจากอดีตที่ปรึกษาของเธอเพื่อบรรลุการแก้แค้นที่รอคอยมานาน

แนะนำสำหรับคุณ