Chat with us, powered by LiveChat

Doctor Strange (2016) ด็อกเตอร์ สเตรนจ์ จอมเวทย์มหากาฬ พากย์ไทย

Marvel จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ สตีเฟ่น สเตรนจ์ ศัลยแพทย์มากฝีมือ ซึ่งหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่น่าเศร้า ทำให้เขาต้องปล่อยวางอัตตา และศึกษาความลับของโลกเวทย์มนต์ที่ซ่อนอยู่ รวมไปถึงเรียนรู้การมีอยู่ของอีกมิติ

แนะนำสำหรับคุณ