Chat with us, powered by LiveChat

Finding ‘Ohana ผจญภัยใจอะโลฮา (2021)

เรื่องราวของ ของพี่น้องคู่หนึ่ง ในบรู๊คลิน ในการการเดินทางที่แสนท้าทาย เพื่อที่จะตามล่าหาของมีค่าที่หายไปเป็นเวลานาน บนเกาะโออาฮู ในช่วงที่อากาศร้อน จนกระทั่งทำให้พวกเขาได้พบเจอกับ สิ่งที่แสนท้าทายเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ และ สนุกไปกับการตามล่าหาของมีค่าในฮาวายอีกครั้ง