Chat with us, powered by LiveChat

Marrowbone (2017) ตระกูลปีศาจ พากย์ไทย

หนังเปิดเรื่องราวมาด้วยการเดินทางมาถึงบ้านร้างห่างไกลของ ตระกูลแมร์โรโบนส์ผ่านการเล่าเรื่องราวของแจ็ค (จอห์น แมคเคย์) ว่าพวกเขามีความเป็นมาอย่างไร เราพอจะได้รับรู้ว่าพวกเขาต้องผ่านเรื่องร้ายๆ บางอย่างมา จนผู้เป็นแม่ต้องสร้างเรื่องการ “ก้าวผ่านเส้น”

แนะนำสำหรับคุณ