Chat with us, powered by LiveChat

PSYCHO GOREMAN (2021)

เรื่องราวของ Psycho Goreman เริ่มต้นหลังจากขุดพบอัญมณีที่ควบคุมสัตว์ประหลาดชั่วร้ายที่ต้องการทำลายจักรวาลเด็กสาวและพี่ชายของเธอก็ใช้มันเพื่อให้เขาทำการประมูล

แนะนำสำหรับคุณ