Sayen (2023)

เรื่องย่อ Sayen (2023) ซาเยนออกตามล่าคนที่ฆ่าคุณย่าของเธอ เธอใช้ความรู้และความรู้ด้านธรรมชาติที่เธอฝึกฝนมาทำให้เธอสามารถพลิกคดีจากพวกเขาได้ โดยเรียนรู้ถึงแผนการสมรู้ร่วมคิดจากบริษัทที่คุกคามดินแดนบรรพบุรุษของเธอ

แนะนำสำหรับคุณ