Chat with us, powered by LiveChat

Sayew (2003) สยิว

เต๋าเป็นทอมบอยจริง ๆ ผู้เขียนคอลัมน์ประสบการณ์ผู้อ่านของนิตยสารโป๊ "ไซอิ๋ว" ขาดประสบการณ์และจินตนาการในการเขียนคอลัมน์ เต๋า ตัดสินใจไปพบปะผู้คนจริง ๆ เพื่อรับประสบการณ์ตรง

แนะนำสำหรับคุณ