Chat with us, powered by LiveChat

Spy (2015) สปาย พากย์ไทย

เรื่องราวเริ่มต้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในองค์กร CIA เมื่อภารกิจค้นหาระเบิดปรมาณูเกิดล้มเหลว จากการที่ผู้ก่อการร้ายทราบตัวตนที่แท้จริงของเหล่าสายลับทั้งหมดในองค์กร CIA ทำให้ภารกิจครั้งนี้ไม่สามารถส่งใครเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สอดแนมโดยความไม่แตกได

แนะนำสำหรับคุณ