Chat with us, powered by LiveChat

Ten Years Thailand (2018) อนาคตที่อาจกลับไปสู่อดีต สิบปีประเทศไทย พากย์ไทย

เป็นโครงการภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างไทย-ฮ่องกง-ญี่ปุ่น ที่ต่อเนื่องมาจาก "Ten Years" ภาพยนตร์ฮ่องกงที่สร้างเมื่อปี 2015 ภายหลังเกิดการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า ปฏิวัติร่ม (Umbrella Movement) ซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของผู้คนในสังคมฮ่องกงหลังเหตุการณ์นั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย ...

แนะนำสำหรับคุณ