The Boss Baby Family Business (2021)

พี่น้อง Templeton กลายเป็นผู้ใหญ่และแยกย้ายกันไป แต่เจ้านายคนใหม่ที่มีวิธีการที่ทันสมัยกำลังจะนำพวกเขามารวมกันอีกครั้ง - และสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจครอบครัวใหม่

แนะนำสำหรับคุณ