Chat with us, powered by LiveChat

The Marine 5 Battleground (2017) คนคลั่งล่าทะลุสุดขีดนรก พากย์ไทย

คนคลั่งล่าทะลุสุดขีดนรก คนคลั่งล่าทะลุสุดขีดนรก รายละอียด ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2017 เรื่องย่อมีอยู่ว่าในขณะที่ทำงานเป็น EMT กลับ stateside เจคคาร์เตอร์หลังจากตอบสนองต่อความทุกข์ และพบว่าตัวเองติดขึ้นปกป้องคนที่น่าสนใจจากแก๊งนักขี่จักรยานโหดร้าย

แนะนำสำหรับคุณ