Chat with us, powered by LiveChat

The Sea Beast – Netflix (2022) อสูรทะเล

เป็นอนิเมชันที่มีความยาวของเนื้อหาเวลา 1 ชั่วโมง 55 นาที ที่เล่าเรื่องราวของยุคๆหนึ่งที่หนังสือประวัติศาสตร์สอนทุกคนว่าอสูรทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรต้องถูกกำจัด มนุษย์มีความเกลียดชังอสูรทะเล และออกล่าอสูรทะเลมาเป็นเวลายาวนาน อาชีพนักล่าหรือคนออกทะเลเพื่อล่าอสูรทะเลจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก