The Spy Gone North (2018)

ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 สายลับชาวเกาหลีใต้ผู้ภักดีถูกจับในกระแสน้ำวนทางการเมืองซึ่งวางแผนโดยชนชั้นปกครองของเกาหลีเหนือและใต้

แนะนำสำหรับคุณ