Chat with us, powered by LiveChat

Tokyo Ghoul (2016) คนพันธุ์กูล พากย์ไทย

ในโตเกียว มีสิ่งมีชีวิตอยู่ชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "กูล" กูลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะภายนอกเหมือนมนุษย์ทุกประการ แต่พวกเขาต้องอยู่รอดโดยการกินมนุษย์เนื่องจากไม่สามารถรับประทานอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปได้ ร่างกายของกูลนั้นทนทานขนาดของมีคมธรรมดาไม่สามารถทำอันตรายได้ แต่กูลมีทั้งพวกที่ทำร้ายมนุษย์เพื่อฆ่ากิน และไม่ทำร้ายมนุษย์ โดยกูลส่วนใหญ่ใช้ชีวิตปะปนและแผงตัวกับมนุษย์ทั่วไปในสังคม

แนะนำสำหรับคุณ