Chat with us, powered by LiveChat

Unwelcome (2022)

Maya และ Jamie หลบหนีจากฝันร้ายในลอนดอนไปสู่ความเงียบสงบในชนบทของไอร์แลนด์เพียงเพื่อจะค้นพบก็อบลินที่มุ่งร้ายและอาฆาตแค้นที่ซุ่มซ่อนอยู่ในไม้โบราณที่มีตะปุ่มตะป่ำที่เชิงสวนใหม่ของพวกเขา ในไม่ช้า Maya ที่กำลังตั้งท้องอย่างหนักก็ตกเป็นเป้าหมายของก็อบลินและครอบครัว เธอผูกมิตรกับมันหลังจากที่ลืมดูให้แน่ใจว่าพวกมันได้รับอาหารแล้ว ใครหรืออะไร จะมาช่วยเธอ และเธอจะทำสุดขั้วเช่นไรเพื่อปกป้องลูกในท้องของเธอ?

แนะนำสำหรับคุณ