Chat with us, powered by LiveChat

Why Me- (1985) คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ

แมวอ้วน ชายพิการทางสติปัญญาที่อดทนต่อการทารุณกรรมของชาวบ้านในท้องถิ่น Koko นักสังคมสงเคราะห์ในอุดมคติที่พยายามทำให้แมวอ้วนมีชีวิตที่ดีขึ้น การต่อสู้ของเธอกับความไม่แยแสในนามของเขาต้องส่งผลกระทบกับทั้งคู่

แนะนำสำหรับคุณ