Chat with us, powered by LiveChat

We Were Soldiers (2002) เรียกข้าว่าวีรบุรุษ

เรื่องราวของการสู้รบครั้งใหญ่ครั้งแรกของช่วงสงครามเวียดนามของอเมริกา และทหารทั้งสองฝ่ายที่สู้รบ ในขณะที่ภรรยาของพวกเขารอคอยข่าวดีหรือข่าวร้ายที่บ้านอย่างกระวนกระวายและกระวนกระวายใจ

แนะนำสำหรับคุณ